GEBRUIKSVOORWAARDEN GOOGLE ANALYTICS

Onderstaand volgen de voorwaarden voor het gebruik van de Google Analytics-service (de “Service”) zoals overeengekomen tussen Google Inc. (“Google”) en u (een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon die u als bevoegde werknemer of agent vertegenwoordigt) (“U” of “Uw”). Lees ze zorgvuldig door. DOOR OP DE KNOP “AKKOORD” TE KLIKKEN, VERKLAART U DAT U ZICH DOOR AL DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN ACHT (de “OVEREENKOMST”).

1. DEFINITIES

In deze Overeenkomst worden onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

“Account”: Uw betaalaccount voor de Service. De Pageviews van alle Profielen die aan één Site zijn gekoppeld, worden bij elkaar geteld alvorens de kosten voor de Service voor die Site worden bepaald;

“Artikel”: een artikel uit deze Overeenkomst;

“Documentatie”: alle bijbehorende, auteursrechtelijk beschermde documentatie die door Google aan U ter beschikking wordt gesteld voor gebruik in combinatie met de Service, met inbegrip van online of anderszins beschikbare documentatie;

“GATC”: de auteursrechtelijk beschermde Google Analytics tracking code, die door Google beschikbaar wordt gesteld en door U op een webpagina wordt geïnstalleerd om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan U verstrekte fixes, updates en upgrades (samen de “GATC”);

“Klantgegevens”: de gegevens over de kenmerken en activiteiten van bezoekers van Uw website die met behulp van de GATC worden verzameld en vervolgens naar de Servers worden doorgestuurd en door de Verwerkingssoftware worden geanalyseerd;

“Pageview”: de meeteenheid voor het gebruik van de Service. Een Pageview wordt opgesteld wanneer de GATC wordt uitgevoerd op een webpagina die door een bezoeker wordt bezocht, en wordt verwerkt als onderdeel van een Profiel. Er wordt een Pageview gegenereerd telkens wanneer de GATC op de webpagina wordt uitgevoerd en voor ieder Profiel dat informatie van de GATC met betrekking tot een dergelijke webpagina ontvangt;

“Partij”: een partij bij deze Overeenkomst waarmee, afhankelijk van de context, U of Google wordt aanduid. Met “Partijen” worden Google en U gezamenlijk aangeduid;

“Profiel”: de verzameling instellingen die samen bepalen welke informatie moet worden opgenomen in, of weggelaten uit, een bepaald Rapport. Er zou bijvoorbeeld een Profiel kunnen worden aangemaakt om een klein gedeelte van een website als een afzonderlijk Rapport te bekijken. Voor één Site kunnen allerlei Profielen worden aangemaakt;

“Rapport”: de analyse op http://google.com/analytics (of andere URL die Google van tijd tot tijd kan opgeven ) voor een bepaald Profiel. Het aantal tabellen,